ชุดสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส.

สื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส. 
โปสเตอร์ชุด โปสเตอร์เดี่ยว แผ่นพับ หนังสือ สื่อมัลติมัลติมีเดีย และสื่อวีดีทัศน์​