ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
คลิปวีดิโอ รายละเอียด ชื่อ ความยาว
สารคดีสั้น "กัญชง" จำนวน 6 ตอน
ดาวน์โหลด
ตอนที่ 1 กัญชง ต่างจาก กัญชา อย่างไร 2 นาที
สารคดีสั้น "กัญชง" จำนวน 6 ตอน
ดาวน์โหลด
ตอนที่ 2 มาตรการควบคุมและกำกับดูแลกัญชา 2 นาที
สารคดีสั้น "กัญชง" จำนวน 6 ตอน
ดาวน์โหลด
ตอนที่ 3 กลไกการกำกับและดูแลกัญชง (Hemp)  2 นาที
สารคดีสั้น "กัญชง" จำนวน 6 ตอน
ดาวน์โหลด
ตอนที่ 4 การควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) 2 นาที
สารคดีสั้น "กัญชง" จำนวน 6 ตอน 
ดาวน์โหลด
ตอนที่ 5 สถานการณ์กัญชง (Hemp) ในปี 2560  2 นาที 
สารคดีสั้น "กัญชง" จำนวน 6 ตอน 
ดาวน์โหลด
ตอนที่ 6 แนวทางการทำให้กัญชง (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจ 2 นาที
สารคดีสั้น "กัญชง" ตอนที่ 7
ดาวน์โหลด
สารคดีสั้น "กัญชง" ตอนที่ 7 2 นาที
สารคดีสั้นช่องทางการให้ ข้อมูลและแจงปัญหาความเดือดร้อนจากยาเสพติด
ดาวน์โหลด
สารคดีสั้นแนะนำสายด่วน 1386  2 นาที