กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา

       “กัญชา” ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดให้กัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เช่นเดียวกับพืชกระท่อม พืชฝิ่น

        กัญชา มีสารออกฤทธิ์สำคัญ คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC)ซึ่งมีฤทธิ์ต่อสมอง ควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้เสพ ทำให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้า เมื่อเสพจะต้องการปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ความคิดอ่านช้า และสับสน ประสาทหลอน โดยเฉพาะการเสพกัญชาด้วยการสูบเพียง 4 มวน เท่ากับสูบบุหรี่ 20 มวน (1 ซอง) เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากกว่าสูบบุหรี่ถึง 5 เท่า
        พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กำหนดการกระทำความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชา ดังนี้
        (1) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาต โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นราย ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
        (2) ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือในประเภท 5

        ข้อหาและโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับกัญชา ได้แก่
       (1) ผลิต นำเข้า หรือส่งออก มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,500,000 บาท (มาตรา 75 วรรค 1)
       (2) จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
            - จำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76/1 วรรค 1)
            - จำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,500,000 บาท (มาตรา 76/1 วรรค 2)
       (3) ครอบครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76 วรรค 1)
       (4) เสพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 92 วรรค 1)

       อย่างไรก็ตาม หากนักวิชาการต้องการวิจัยกัญชาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ก็สามารถกระทำได้ โดยขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว แต่การเสพกัญชา กฎหมายห้ามเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้เสพได้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชา มาใช้ทางการแพทย์ ภายใต้คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 570/2561 เพื่อร่วมกันหาวิธีการดำเนินการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อินโฟกราฟิค ชื่อ  เนื้อหาอินโฟกราฟิค 
ดาาวน์โหลด ไฟล์ JPG
กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา 
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF
กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา 
   
คลิปวีดิโอ ชื่อ รายละเอียด ความยาว
       
 
QR Code
 ผู้เข้าชม

1081991
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3709
4188
15792
1042331
15792
96616
1081991

Your IP: 3.232.129.123
Thu, 04 Mar 2021 22:27:46 +0000

ใครออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form