ช่องทางการให้ข้อมูลและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากยาเสพติด

    

    การแจ้งเบาะแสยาเสพติด เป็นการดำเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด เช่น มีการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่ มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเอื้อให้นักค้ามีการซื้อขายยาเสพติดไม่กวาดล้างแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรง (ผู้ค้า/ผู้เสพ)


       เมื่อสำนักงาน ป.ป.ส. รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตามข้อร้องเรียนต่อไป
       การดำเนินการตามขั้นตอน หมายถึง การตรวจค้น การจับกุม การตรวจปัสสาวะ การออกหมายจับ การตั้งด่านออกตรวจ เป็นต้น

การแจ้งเบาะแสยาเสพติด สามารถดำเนินการผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย

 1. สายด่วน 1386 ผู้แจ้งเบาะแส สามารถโทรผ่านสายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และโทรฟรีทุกเครือข่าย
 2. หนังสือร้องเรียนถึงสำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
 3. การแจ้งเบาะแสด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ป.ป.ส.ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค : ผู้เดินทางมาร้องเรียน ณ สถานที่ทำการของแต่ละพื้นที่สามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่อไป
 4. การแจ้งผ่านเว็บไซต์ ป.ป.ส. : https://1386.oncb.go.th

การแจ้งเบาะแสตามช่องทางที่ 2 และ 3 สามารถติดต่อหรือประสานเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่ ดังนี้

ส่วนกลาง : สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ส่วนภูมิภาค :

 1. สำนักงาน ปปส.กทม. เลขที่ 213 ถนนกำแพงเพชร 6 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 2. สำนักงาน ปปส.ภาค 1 เลขที่ 213 ถนนกำแพงเพชร 6 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 3. สำนักงาน ปปส.ภาค 2 เลขที่ 222/4 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
 4. สำนักงาน ปปส.ภาค 3 เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 5. สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 6. สำนักงาน ปปส.ภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 7. สำนักงาน ปปส.ภาค 6 เลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
 8. สำนักงาน ปปส.ภาค 7 เลขที่ 213 ถนนกำแพงเพชร 6 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 9. สำนักงาน ปปส.ภาค 8 เลขที่ 102/27 ถนนนิคมพัฒนา ซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
 10. สำนักงาน ปปส.ภาค 9 เลขที่ 434 ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 ขั้นตอนการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน

 1. รับเรื่องร้องเรียน จากประชาชนที่แจ้งเบาะแส
 2. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และทำการคัดแยก กลุ่มผู้ถูกร้องเรียน
 3. ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่านระบบฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการตรวจสอบ พิสูจน์ทราบว่าผู้ถูกแจ้ง มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามที่แจ้งจริงหรือไม่
 4. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อสืบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 การมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนยาเสพติด

        ผู้ที่ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ต้องพึงระวังว่า “การซักข่าวแต่ละครั้งควรได้รับข้อมูลเพียงพอ   ต่อการสืบสวนหรือดำเนินการอื่นใดได้” โดยยึดหลักในการซักถาม คือ Who (ใคร) What (ทำอะไร) When (เมื่อไหร่) Where (ที่ไหน) Why (อย่างไร) โดยการซักถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สอบถามข้อมูลบุคคล     ที่ถูกร้องเรียน และสอบถามพฤติการณ์ของผู้ถูกร้องเรียน รายละเอียดดังนี้

 1. ข้อมูลบุคคลที่ถูกร้องเรียน

              1) ประวัติผู้ถูกร้องเรียน บุคคลในครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดที่พบปะกันบ่อยครั้ง เช่น ชื่อ สกุล (จริง-เล่น-ฉายา) อาชีพ นิสัย/พฤติการณ์ทั่ว ๆ ไป ทะเบียนรถ ฯลฯ

              2) ลักษณะพิเศษในตัวบุคคลนั้น

              3) ที่อยู่/สถานที่พักอาศัย สภาพแวดล้อม และสถานที่ที่สามารถพบตัวได้ง่าย 

 1. พฤติการณ์เฉพาะของผู้ถูกร้องเรียน
 2. เกี่ยวข้องยาเสพติดชนิดใด
 3. พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น เสพ คนลำเลียง ผู้ค้า (กรณีเป็นนักค้า คาดว่า อยู่ในระดับใด นักค้ารายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน นักค้าระดับกลาง (ส่งยาเสพติดจำนวนมาก) เป็นผู้สั่งการ หรือเกี่ยวข้อง ในลักษณะอื่น ๆ (ระบุ)
 4. บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และพฤติการณ์ของบุคคลนั้น ๆ ที่น่าสนใจ
 5. พฤติการณ์ที่เป็นจุดเด่น ช่วงเวลาที่ผู้ถูกร้องเรียนกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
 6. สถานที่ก่อเหตุและสถานที่ที่สามารถพบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้ง่าย
 7. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ราคายาเสพติด รูปแบบการกระทำผิด ข้อมูลแวดล้อม สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ เช่น คิดว่ามีความรุนแรงหรือไม่ หรือปานกลาง เบาบาง พบการซื้อขายเป็นบางครั้ง เป็นต้น 

ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ถือเป็นความลับทางราชการ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งผู้เข้าชม

1082002
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3720
4188
15803
1042331
15803
96616
1082002

Your IP: 3.232.129.123
Thu, 04 Mar 2021 22:39:27 +0000

ใครออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form